logo

Kto może być stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę

10 września 2021 Uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia na budowę innych stron niż inwestor należy do jednych z najbardziej dyskusyjnych i jednocześnie najbardziej istotnych zagadnień w postępowaniach toczących się na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Spis […]

czytaj więcej

Czy warto wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej?

13 lipca 2021 Czy należy wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej? To jeden z częstych dylematów, nad którymi zastanawiają się strony postępowania administracyjnego. W pierwszej kolejności zależy to oczywiście od oczekiwań strony co do rozstrzygnięcia oraz od tego, jak bardzo zdeterminowana jest uzyskaniem pozytywnej dla siebie decyzji administracyjnej. I nie jest przy tym powiedziane, że zawsze […]

czytaj więcej

Usunięcie drzew lub krzewów

31 maja 2021 Okazałe drzewa i krzewy na własnej posesji to niewątpliwe szereg korzyści zarówno pod względem estetycznym jak i zdrowotnym. Niekiedy jednak usunięcie drzew lub krzewów jest konieczne. Może to być spowodowane ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, czy też z powodu zmiany zagospodarowania terenu. Jak należy wówczas postąpić, by nie […]

czytaj więcej

Konsekwencje braku zawiadomienie starosty o sprzedaży samochodu

4 maja 2021 Zawiadomienie starosty o sprzedaży lub kupnie samochodu to formalność, o której często zapominamy, skupiając się na jedynie na samej umowie i sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu. Tymczasem za brak takiego zawiadomienia grozi kara pieniężna! Spis treści Zawiadomienia starosty o sprzedaży samochodu – gdzie i jak można tego dokonać? Zgłoszenia można dokonać w urzędzie […]

czytaj więcej

Czy nieobecność spowodowana wyjazdem na urlop wypoczynkowy uzasadnia brak winy w uchybieniu terminu?

5 kwietnia 2021 Zbliżające się tegoroczne wakacje,  to okres, w którym wielu z nas po okresie powszechnej kwarantanny spowodowanej epidemią koronawirusa COVID-19 zaczyna nieśmiało planować spędzenie swojego urlopu wypoczynkowego poza domem. Przed wyjazdem należy pamiętać o wielu sprawach, w tym o skutkach nieodebrania korespondencji od organu w czasie swojej nieobecności. Pozwoli to ograniczyć do minimum […]

czytaj więcej

Odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne- rozstrzyganie spraw spornych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

4 marca 2021 Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii ma publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci (na zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności, instalacji odnawialnego źródła energii) z nowymi odbiorcami (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, tekst jedn. […]

czytaj więcej