logo

Oranżeria i ogród zimowy w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane

27 października 2023 r. Wiele osób chciałoby, by ozdobą ich domu było miejsce, gdzie będzie można miło spędzić czas lub oddać swojemu ogrodniczemu hobby niezależnie od pogody i pory roku. Rozwiązanie może stanowić oranżeria i ogród zimowy. Co na to prawo budowlane? Kiedy można rozpocząć roboty budowlane? Jedną z najważniejszych zasad prawa budowlanego jest to, […]

czytaj więcej

Decyzja o warunkach zabudowy na nowych zasadach. Co zmienia nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

6 października 2023 r. Dnia 24 września 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja o warunkach zabudowy, czyli popularna wuzetka nie będzie już możliwa do uzyskania na takich samych zasadach. Nowe regulacje wprowadzają szereg rozwiązań, które w zamierzeniu ustawodawcy mają na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych. Zmiany […]

czytaj więcej

Reklamacja na wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

22 września 2023 r. Reklamacja na wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne stanowi ważny instrument ochronny dla każdego odbiorcy podstawowych źródeł energii. Odłączenie prądu czy gazu może przydarzyć się każdemu. Czy to z powodu zapomnianego opłacenia rachunku, braku doręczenia faktury czy błędnego zaksięgowania opłaty. W niniejszym wpisie przedstawione zostaną przepisy […]

czytaj więcej

Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła – kiedy przedsiębiorstwo energetyczne może je zastosować?

8 września 2023 r. Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, gazu lub ciepła, o których mowa w art. 6b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, jest sankcją za niedotrzymanie warunków umowy sprzedaży energii elektrycznej (gazu lub ciepła) lub umowy kompleksowej. Są one źródłem praw i obowiązków odbiorców oraz przedsiębiorstw energetycznych w procesie dostarczania prądu, […]

czytaj więcej

Czym jest grupa taryfowa dla energii elektrycznej i czy można ją zmienić?

25 sierpnia 2023 r. Grupa taryfowa, taryfa, tabela stawek i opłat dla energii elektrycznej. Znajomość tych pojęć pozwoli na zrozumienie, skąd wynika wysokość faktury za prąd. Z poniższego wpisu można się dowiedzieć również na jakich zasadach i jak często można zmieniać grupę taryfową, by płacić mniej za energię elektryczną. Taryfa – co to jest? Samo […]

czytaj więcej

Postępowanie administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki po zmianach w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

14 lipca 2023 r. Postępowanie administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, wskutek przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.; dalej – ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19) zostało […]

czytaj więcej