logo

Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji

12 lipca 2024 r. Wytwarzanie energii elektrycznej we własnych instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE) rokrocznie zdobywa kolejnych zwolenników. Najpopularniejsze są panele fotowoltaiczne, chociaż rozwój technologii pozwala na korzystanie również z innych rozwiązań. Od mocy zainstalowanego źródła zależy jego kwalifikacja, a tym samym warunki, jakie należy spełnić, by zgodnie z prawem wytwarzać energię elektryczną w odnawialnym […]

czytaj więcej

Sprawdzenie prawidłowości działania licznika energii

17 kwietnia 2024 r. Wysoki rachunek za prąd czy gaz nie zawsze musi oznaczać dużego zużycia energii elektrycznej czy gazu, chociaż ten aspekt również należy zawsze rozważyć. Może to być spowodowane błędnym wskazaniem licznika czyli układu pomiarowo-rozliczeniowego. Prawo energetyczne przewiduje możliwość przeprowadzenia laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego, dlatego w przypadku wątpliwości co do wskazań […]

czytaj więcej

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej

25 marca 2024 r. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej zapewnia komfortowe korzystanie z działki i posadowionego na nim domu czy domku letniskowego. Bez dostępu do wody czy zapewnienia usuwania nieczystości z domu trudno sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie. Z poniższego wpisu dowiesz się, jakie obowiązki w tym zakresie ma gmina, jakie przyłącze jest obowiązkowe oraz kiedy […]

czytaj więcej

Utwardzanie i wyrównywanie powierzchni ziemią, a przepisy o odpadach

3 stycznia 2024 r. Utwardzanie i wyrównywanie powierzchni ziemią. Rozpoczynając proces budowlany albo zamierzając wyrównać teren należy zastanowić się czy można w tym celu wykorzystać masy ziemi uzyskane podczas wykopu pod fundamenty albo otrzymane od kogoś nieodpłatnie. Zgodnie z ustawową definicją odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub […]

czytaj więcej

Oranżeria i ogród zimowy w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane

27 października 2023 r. Wiele osób chciałoby, by ozdobą ich domu było miejsce, gdzie będzie można miło spędzić czas lub oddać swojemu ogrodniczemu hobby niezależnie od pogody i pory roku. Rozwiązanie może stanowić oranżeria i ogród zimowy. Co na to prawo budowlane? Kiedy można rozpocząć roboty budowlane? Jedną z najważniejszych zasad prawa budowlanego jest to, […]

czytaj więcej

Decyzja o warunkach zabudowy na nowych zasadach. Co zmienia nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

6 października 2023 r. Dnia 24 września 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja o warunkach zabudowy, czyli popularna wuzetka nie będzie już możliwa do uzyskania na takich samych zasadach. Nowe regulacje wprowadzają szereg rozwiązań, które w zamierzeniu ustawodawcy mają na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych. Zmiany […]

czytaj więcej