logo

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu działającego pod adresem: www.kpazdyb.pl (dalej: „Serwis”).

 

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest radca prawny dr Przemysław Zdyb, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego dr Przemysław Zdyb, ul. Kopernika 1/4, 70-241 Szczecin (dalej: „Kancelaria”). Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych Użytkownik może skontaktować się z  Kancelarią pod adresem e-mail: p.zdyb@kpazdyb.pl 

 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Serwis umożliwia osobom odwiedzającym (dalej: „Użytkownicy”) kontakt z Kancelarią za pośrednictwem formularzy kontaktowych.
 2. W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe w celu:
 3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, tj. w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z Użytkownikami, w tym w celu współpracy z  innymi podmiotami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Uprawnienia Użytkowników

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże, w zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Kancelarii kontakt z Użytkownikiem lub wykonanie usługi na rzecz Użytkownika.
 2. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.
 3. Udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 

Prawo do wniesienia skargi

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, jako administratora danych, związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w szczególności: świadczące usługi na rzecz Kancelarii podmioty zajmujące się obsługą księgową i rachunkową, podmioty zajmujące się obsługą systemów informatycznych, sądy powszechne, sądy administracyjne, organy administracyjne oraz podmioty współpracujące z Kancelarią, którym dane mogą być przekazywane na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Kancelaria, w związku ze współpracą z innymi podmiotami, może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników tym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania w poufności danych osobowych Użytkowników oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 3. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Zmiany Polityki Prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Kancelaria rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.