logo

Kancelaria Radcy Prawnego dra Przemysława Zdyba zapewnia obsługę prawną opartą przede wszystkim na doświadczeniu i specjalizacji połączonej z najwyższą jakością świadczonych usług. Od początku swojego istnienia stawiamy na doświadczonych specjalistów w dziedzinie prawa administracyjnego oraz postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Świadczymy obsługę również w języku angielskim.

W swojej praktyce prawniczej zajmujemy się prawem administracyjnym, postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym, postępowaniem egzekucyjnym w administracji, prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, prawem samorządu terytorialnego, prawem regulacji sektorowych oraz prawem obrotu, gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem prawa gospodarowania mieniem publicznym.

Radca prawny dr Przemysław Zdyb wpisany jest na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, nr wpisu: SZ-1612. Studia prawnicze ukończył w 2011 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 2018 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, broniąc rozprawy doktorskiej pt. „Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki”. Jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego od 2011 r., obecnie na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych, gdzie prowadzi zajęcia między innymi z prawa i postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi, administracyjnego postępowania egzekucyjnego, kontroli i nadzoru nad działalnością administracji publicznej. Pełni również funkcję opiekuna w Studenckiej Poradni Prawnej.

Praktykę zawodową od wielu lat łączy z rozwojem naukowym. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w monografiach i czasopismach naukowych skoncentrowanych wokół tematyki z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska. Uczestnik i prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

czytaj więcej