logo

Prawo budowlane

Prawo budowlane określa prawne wymogi poszczególnych stadiów projektowania, budowy, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych. Reguluje również sytuacje, kiedy możliwa jest legalizacja samowoli budowlanej oraz wskazuje organy administracji publicznej właściwe w powyższych sprawach.

Kancelaria radcy prawnego dra Przemysława Zdyba specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa budowlanego określonego m. in. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie przeprowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego dbając o należyte zabezpieczenie interesów Klienta pod kątem prawnych aspektów planowanego lub istniejącego przedsięwzięcia.

Kancelaria oferuje kompleksowe prowadzenie spraw:

Naszymi Klientami mogą być wszyscy uczestnicy procesu budowlanego – od inwestorów, wykonawców, podwykonawców, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców po projektantów, geodetów, architektów, inspektorów nadzoru, kierowników budowy i robót, managerów projektów, czy inżynierów budowy.

Kancelaria udzieli pomocy prawnej w takim sprawach jak:

 1. opracowywanie wniosków oraz innych dokumentów w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego, w szczególności zgłoszenie budowlane oraz wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 2. współpracę z projektantami Klienta w zakresie rozwiązań od strony prawnej oraz optymalizacji rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenu pod względem kosztów inwestycji (np. kosztów wyłączenia gruntów z produkcji rolnej);
 3. reprezentacja w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, w tym przed starostą, wojewodą, powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego oraz Głównym Inspektorem Nadzoru budowlanego;
 4. reprezentacja w postępowaniu w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej;
 5. reprezentacja w postępowaniach dotyczących legalizacji samowoli budowlanej;
 6. reprezentacja w postępowaniach dotyczących wymierzenia kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego;
 7. reprezentacja w postępowaniach odwoławczych oraz w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Klientów zainteresowanych pomocą prawną w powyższym zakresie oraz w razie wszelkich pytań i wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu. Służymy pomocą na każdym etapie sprawy.

Prawo budowlane stanowi również przedmiot następujących wpisów na blogu Kancelarii, do których przeczytania serdecznie zapraszamy:

 1. Kto może być stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę
 2. Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest potrzebne?
 3. Oranżeria i ogród zimowy w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane
 4. Utwardzanie i wyrównywanie powierzchni ziemi, a przepisy o odpadach
 5. Przyłączanie nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej