logo

Prawo budowlane

Prawo budowlane określa prawne wymogi poszczególnych stadiów projektowania, budowy, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych. Wskazuje również organy administracji publicznej właściwe w tych sprawach.

Kancelaria radcy prawnego dra Przemysława Zdyba specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa budowlanego. Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie przeprowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego dbając o należyte zabezpieczenie interesów Klienta pod kątem prawnych aspektów planowanego lub istniejącego przedsięwzięcia.

Kancelaria oferuje kompleksowe prowadzenie spraw:

Naszymi Klientami mogą być wszyscy uczestnicy procesu budowlanego – od inwestorów, wykonawców, podwykonawców, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców po projektantów, geodetów, architektów, inspektorów nadzoru, kierowników budowy i robót, managerów projektów, czy inżynierów budowy.

Kancelaria udzieli pomocy prawnej w takim sprawach jak:

  1. opracowywanie wniosków oraz innych dokumentów w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

  2. współpracę z projektantami Klienta w zakresie rozwiązań od strony prawnej oraz optymalizacji rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenu pod względem kosztów inwestycji (np. kosztów wyłączenia gruntów z produkcji rolnej);

  3. reprezentacja w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, w tym przed starostą, wojewodą, powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego oraz Głównym Inspektorem Nadzoru budowlanego;

  4. reprezentacja w postępowaniu w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej;

  5. reprezentacja w postępowaniach dotyczących legalizacji samowoli budowlanej;

  6. reprezentacja w postępowaniach dotyczących wymierzenia kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego;

  7. reprezentacja w postępowaniach odwoławczych oraz w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Klientów zainteresowanych pomocą prawną w powyższym zakresie oraz w razie wszelkich pytań i wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu. Służymy pomocą na każdym etapie sprawy.