logo

Odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne- rozstrzyganie spraw spornych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

4 marca 2021 Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii ma publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci (na zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności, instalacji odnawialnego źródła energii) z nowymi odbiorcami (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, tekst jedn. […]

czytaj więcej

Zanim zamówisz kontener na odpady

4 lutego 2021 W trakcie prawie każdego remontu mieszkania czy domu powstaje problem pozbycia się odpadów budowlanych. Najczęstszym jego rozwiązaniem jest zamówienie specjalnego kontenery np. na gruz, które stawiane są przed budynkiem na czas remontu. Jeśli kontener zostanie postawiony w pasie drogowym, a nie np. na terenie naszej nieruchomości, potrzebne jest zezwolenie na zajęcie pasa […]

czytaj więcej