logo

Decyzja środowiskowa i strony postępowania w sprawie jej wydania

24 stycznia 2022 r.   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, popularnie określana jako decyzja środowiskowa stanowi zapowiedź realizacji inwestycji na określonym terenie. Przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest ocena i analiza dopuszczalności konkretnego planowanego dopiero przedsięwzięcia, jego oddziaływania na środowisko, ludzi, krajobraz przy spełnieniu ustawowych warunków. Spis treści Strona postępowania administracyjnego […]

czytaj więcej

Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

15 listopada 2021 Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym należy dokonywać w przepisanym prawem terminie. Nie zawsze jednak  jest to możliwe z uwagi na dotykające nas sytuacje losowe. Dlatego też Kodeks postępowania administracyjnego zawiera przepisy, które umożliwiają przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym. Ideą instytucji przywrócenia terminu jest przeciwdziałanie zamykaniu jednostce drogi do dochodzenia obrony swoich praw […]

czytaj więcej

Kto może być stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę

10 września 2021 Uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia na budowę innych stron niż inwestor należy do jednych z najbardziej dyskusyjnych i jednocześnie najbardziej istotnych zagadnień w postępowaniach toczących się na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Spis […]

czytaj więcej

Czy warto wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej?

13 lipca 2021 Czy należy wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej? To jeden z częstych dylematów, nad którymi zastanawiają się strony postępowania administracyjnego. W pierwszej kolejności zależy to oczywiście od oczekiwań strony co do rozstrzygnięcia oraz od tego, jak bardzo zdeterminowana jest uzyskaniem pozytywnej dla siebie decyzji administracyjnej. I nie jest przy tym powiedziane, że zawsze […]

czytaj więcej

Usunięcie drzew lub krzewów

31 maja 2021 Okazałe drzewa i krzewy na własnej posesji to niewątpliwe szereg korzyści zarówno pod względem estetycznym jak i zdrowotnym. Niekiedy jednak usunięcie drzew lub krzewów jest konieczne. Może to być spowodowane ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, czy też z powodu zmiany zagospodarowania terenu. Jak należy wówczas postąpić, by nie […]

czytaj więcej

Konsekwencje braku zawiadomienie starosty o sprzedaży samochodu

4 maja 2021 Zawiadomienie starosty o sprzedaży lub kupnie samochodu to formalność, o której często zapominamy, skupiając się na jedynie na samej umowie i sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu. Tymczasem za brak takiego zawiadomienia grozi kara pieniężna! Spis treści Zawiadomienia starosty o sprzedaży samochodu – gdzie i jak można tego dokonać? Zgłoszenia można dokonać w urzędzie […]

czytaj więcej