logo

Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła – kiedy przedsiębiorstwo energetyczne może je zastosować?

8 września 2023 r. Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, gazu lub ciepła, o których mowa w art. 6b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, jest sankcją za niedotrzymanie warunków umowy sprzedaży energii elektrycznej (gazu lub ciepła) lub umowy kompleksowej. Są one źródłem praw i obowiązków odbiorców oraz przedsiębiorstw energetycznych w procesie dostarczania prądu, […]

czytaj więcej

Czym jest grupa taryfowa dla energii elektrycznej i czy można ją zmienić?

25 sierpnia 2023 r. Grupa taryfowa, taryfa, tabela stawek i opłat dla energii elektrycznej. Znajomość tych pojęć pozwoli na zrozumienie, skąd wynika wysokość faktury za prąd. Z poniższego wpisu można się dowiedzieć również na jakich zasadach i jak często można zmieniać grupę taryfową, by płacić mniej za energię elektryczną. Taryfa – co to jest? Samo […]

czytaj więcej

Postępowanie administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki po zmianach w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

14 lipca 2023 r. Postępowanie administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, wskutek przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.; dalej – ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19) zostało […]

czytaj więcej

Budowa i konserwacja linii energetycznych bez zgody właściciela nieruchomości – cz. II.

23 stycznia 2023 r. W poprzednim wpisie: „Budowa i konserwacja linii energetycznych bez zgody właściciela nieruchomości – cz. I.” przedstawione zostały podstawy prawne ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na potrzeby budowy i konserwacji linii energetycznych bez zgody właściciela nieruchomości. Nie jest jednak jedyny przypadek administracyjnej ingerencji w prawo własności. Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje, że […]

czytaj więcej

Budowa i konserwacja linii energetycznych bez zgody właściciela nieruchomości – cz. I.

5 stycznia 2023 r. Budowa i konserwacja linii energetycznych bez zgody właściciela nieruchomości. To możliwe. Wywłaszczanie nieruchomości polegać może nie tylko na odebraniu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, ale także na ograniczaniu tych praw do nieruchomości. Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje kilka możliwych przyczyn takiego ograniczenia. Wówczas realizacja inwestycji elektroenergetycznej, jak np. budowa słupów […]

czytaj więcej

Kara pieniężna w prawie energetycznym

10 listopada 2022 r. Kara pieniężna w prawie energetycznym stanowi zabezpieczenie realizacji licznych obowiązków o charakterze publicznoprawnym, których wymierzaniem zajmuje się przede wszystkim Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Odpowiedzialność za popełniony delikt administracyjny ma charakter obiektywny, niezależny od winy, a wysokość kary może sięgać setek tysięcy czy nawet milionów złotych. Stąd warto poznać najważniejsze zasady dotyczące […]

czytaj więcej